Gratis frakt på alla beställningar över 499,- kr.

Gratis sökning och spårning av alla leveranser.

Snabbt och låg fraktkostnad.

Full returrätt i 30 dagar.

30 000 nöjda svenska kunder.

Stort urval av märkesprodukter.

Vår telefon och chatt kommer att vara stängd i påsk.

Vi stänger den 30 Mars och öppnar igen den 03 April.

Glad påsk till er alla!

Gratis frakt på alla beställningar över 499,- kr.

Full returrätt i 30 dagar.

Blog

Enade i kampen mor cancer: Den internationella cancerdagen

  •    04 / 02 / 2016

 

Den 4 februariarrangeras den Internationella cancerdagen, även kalladVärldscancerdagen. Dagen uppmärksammas globalt och syftar till attöka kunskapen om cancerpatienternas och deras anhörigas situation.Men det är också viktigt att betona att sjukdomen går attförebygga och allt fler av dem som insjuknar, överlever.

Världscancerdagenär en dag som fokuserar på alla dem som lever med cancer. Varje årdrabbas över 12 miljoner människor runt om i världen av sjukdomen.Och kring varje cancerpatient finns också barn, föräldrar, sambosoch vänner som berörs av sjukdomen på olika plan. Men samtidigt ärdet viktigt att understryka att tackvare framsteg inomcancerforskningen, tillfrisknar allt fler cancerpatienter frånsjukdomen.

Image title

Fortsättningsvis ärtobaken den största orsaken till cancer i världen –uppskattningsvis dör över 2 miljoner människor varje år tillföljd av tobaksrökning. Dessa dödsfall kunde ha undvikits. Därförär det bra att komma ihåg att det aldrig är för sent att läggaav med tobaken och börja leva ett hälsosammare, rökfritt liv.

Den 4 februari kanvi tillsammans glädas åt det faktum att forskningen icancersjukdomar gått framåt och allt fler kan nu botas. Men än ärsjukdomen långtifrån besegrad – därför är det viktigt at viförenar våra krafter i kampen mot cancer. www.worldcancerday.org.